De nieuwste updates aan de logistieke modules in Odoo

Wat is er nieuw aan de logistieke modules?

Zoals ieder jaar wordt er in oktober een nieuwe versie van Odoo gepresenteerd. De huidige versie, versie 16, komt met nieuwe upgrades, verbeteringen en toevoegingen ten opzichte van versie 15. In deze blog gaan we dieper in op de belangrijkste veranderingen aan de logistieke modules en wat dit voor jouw organisatie betekent. 

Verbeteringen in de productiemodule 

Manufacturing forecast 

In versie 15 van Odoo was de functie Voorraad Forecast beschikbaar. Deze functie gaf inzicht in de inkomende- en uitgaande voorraad, onder andere van en voor productie. Je wist hierdoor precies waar je aan toe was met betrekking tot de voorraad en productie. Versie 16 biedt een upgrade met de functie Manufacturing Forecast. Deze uitbreiding geeft antwoord op vragen zoals: Wat zou ik kunnen produceren? Hoelang gaat de gewenste productie duren en welke voorraad heb ik daarvoor nodig?

Manufacturing forecast 

De nieuwe uitbreidingen bieden ‘voorspellende’ inzichten, waardoor je als organisatie kunt inspelen op mogelijkheden die verder gaan dan de bestaande orders. 

Werkorder tablet view 

De werkorder tablet view – ook wel bekend als de Manufacturing Executive Software (MES) - is een upgrade ten opzichte van de vorige userinterface. De gebruiker op de werkvloer kan namelijk makkelijker omgaan met de orders op de tablet. De interface is intuïtiever geworden en er zijn een aantal prettige toevoegingen: 

  • Medewerkers kunnen inloggen met een eigen pincode. 
  • Inzicht in medewerkers per order. 
  • Medewerkers kunnen extra stappen in het proces voorstellen, bijvoorbeeld wanneer een proces nog niet volledig is geoptimaliseerd.


    Werkorder tablet view 
Uitbestedingsportal 

In de eerdere versies van Odoo konden werkzaamheden van externen geïmplementeerd worden in het systeem. In versie 16 is het mogelijk dat externen zelfstandig hun eigen werkzaamheden en details invoeren. 

Orders splitsen of samenvoegen 

Odoo op zichzelf is al erg flexibel vergeleken met andere ERP-systemen. Met de nieuwe optie om (nog niet lopende) orders te splitsen of samen te voegen creëert het systeem nóg meer flexibiliteit en overzicht. 

Een order opsplitten, wanneer bekend is dat de order niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd, geeft duidelijkheid in de planning en helpt met de communicatie naar de klant. In Odoo 16 is er de mogelijkheid om twee productieorders van hetzelfde product samen te voegen naar één productieorder. Dat versimpelt de administratie en stimuleert efficiënter doorwerken door een grotere productie-run. 


De samenwerking tussen afdelingen wordt hierdoor makkelijker en het inzicht in het gehele productieproces wordt vergroot.    

Verbeteringen in de voorraadmodule 

Zichtbaarheidsdagen 

Voor Odoo versie 16 werkte het systeem met instellingen, zoals veiligheidsvoorraden en Just In Time functionaliteiten. Hierdoor zit je als de organisatie niet zonder voorraad.

Met de zichtbaarheidsdagen functionaliteit (visibility days) biedt Odoo de mogelijkheid om slimmer om te gaan met inkoop van producten. Odoo versie 16 kijkt nu verder in de toekomst, voorbij de veiligheidsvoorraad en Just In Time instellingen en onderkent bijvoorbeeld korte inkoopbehoeften achter elkaar. De organisatie kan zo bijvoorbeeld gebruikmaken van bulkkortingen omdat ze één grotere order plaatsen, in plaats van twee kleinere orders.  

Bewerkingstypes 

Odoo ontdekte al afwijkingen in leveringen. Bijvoorbeeld wanneer een order niet compleet werd geleverd, gaf het systeem aan dat er een afwijking was geconstateerd. De gebruiker moest dan aangeven of er een back-order nodig was of niet. In versie 16 heb je de mogelijkheid om bij elk bewerkingstype acties in te stellen. We onderscheiden drie acties: 

  • De gebruiker moet actie ondernemen bij afwijkingen;
  • Het systeem moet automatisch een back-order plaatsen;
  • Het systeem moet de order automatisch afsluiten, ook als er afwijkingen geconstateerd worden. 

Deze acties biedt de organisatie meer flexibiliteit en het voorkomt beslissingen die genomen moeten worden door medewerkers die daar niet de bevoegdheid toe hebben.  

Verbeteringen in de inkoopmodule 

Inkoop versus tenders 

In versie 15 bood het systeem twee verschillende menu’s aan voor inkoop en tenders. Odoo versie 16 heeft deze menu’s samengevoegd. Het inkoopmenu is uitgebreid met de optie voor het uitzetten van tenders. Nu kan er in één oogopslag gekeken worden naar de beste inkoopopties voor de organisatie. 

Na het invoeren van een inkooporder laat het systeem een realtime vergelijking zien van leveranciers en Odoo geeft daarbij gelijk een advies op basis van prijs en leveringstijden. De nieuwe manier van inkopen doen creëert nu dus feitelijk een best-buy scenario voor de organisatie. Het advies (visueel aangegeven met kleuren) kan worden overgenomen, maar de gebruiker kan zelfstandig een keuze maken uit de getoonde leveranciers.

Extra functionaliteiten van versie 16 op dit gebied is het verbeterde inzicht op de status van de inkooporder. Zoals de leveringsstatus; niet, deels of volledig ontvangen en wanneer deze ontvangen is.  

Verbeteringen Odoo inkoopmodule 

Inzicht in prijzen op de markt

Versie 16 van Odoo maakt het organisaties makkelijk om inzicht te houden in het verloop van prijzen op de markt. Voorheen moest een organisatie dit zelfstandig bijhouden.

Wanneer een product toegevoegd wordt aan een inkooporder, dan is deze later in één oogopslag terug te zien, zonder dat er door alle inkooporders gezocht moet worden voor dezelfde informatie.  

Dit wil ik ook! 

Heb je vragen aan de hand van deze nieuwe mogelijkheden? We ondersteunen en adviseren je graag. Laat je gegevens achter via de contactknop en wij nemen contact met je op!

Deel deze post
Labels
Archiveren
Zo veelzijdig is een baan als Business consultant
Jean-Paul Dawoud & Arjen Visser